marți, 2 octombrie 2007

Look up to the skies above...

Ridicaţi ochii spre cer...... and gaze down on the earth beneath.

... şi priviţi în jos pe pămînt.
For the skies will disappear like smoke, and the earth will wear out like a piece of clothing. The people of the earth will die like flies ...

Căci cerurile vor pieri ca un fum, pămîntul se va preface în zdrenţe ca o haină şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte...... but My salvation will last FOREVER.

...dar mîntuirea Mea va dăinui ÎN VECI.

Isaia 51:6
luni, 1 octombrie 2007


O Lord, what a variety of things You have made! In wisdom You have made them all.
Cît de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune.
Psalm 104:24

Fun worship

Mesaj de la Ben Fielding (Hilsong) pentru tinerii crestini din Romania


O God, You are my God, I earnestly search for You. My soul thirsts for You; my whole body longs for You in this parched and weary land where there is no water.

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tînjeşte trupul după Tine, într-un pămînt sec, uscat şi fără apă.

Psalm 63:1
Be still and know that I am God.

Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.
Psalm 46:10